Projectmanagement LIFE Duinen

In de periode vanaf 2008 tot en met 2012 ben ik bij Staatsbosbeheer aangesteld als trekker van een LIFE Duinen programma. Het doel van het programma was het verbeteren van de dynamiek in de duinen en daarmee grotere biodiversiteit terug te winnen. Het programma bestond uit 30 deelprojecten verspreid over meerdere locaties langs de Nederlandse kust. Mijn taak was de begeleiding van het landelijk programmateam alsmede de stuurgroep. Daarnaast fungeerde ik als aanspreekpunt voor de partners en de betrokkenen en legde verantwoording af richting Brussel. Resultaat is dat binnen de gestelde doelstellingen en beschikbaar gestelde financiële middelen (4,6 miljoen) van circa 2.700 ha de natuur is hersteld. Meer informatie over het project is te vinden op de site van Staatsbosbeheer.