Verkenning aanpassen waterhuishouding Collendoornerveen

Voor de waterbeheersingseenheid Collendoornerveen heeft Buro Horatius de mogelijkheden voor het omleggen van de waterhuishouding in beeld gebracht. Dit mede aan de hand van een draagvlakonderzoek waarbij meer dan 60 “keukentafelgesprekken” een onderdeel vormden van de verkenning. Uitkomst is verwerkt in een kansenkaart waarmee het Waterschap Velt & Vecht met de verdere planvorming aan de slag is gegaan.