Plan van Aanpak Architectuur, Wadden & Dijken

In opdracht van de Hanzehogeschool Groningen heeft Buro Horatius de opdracht uitgevoerd voor het tot stand brengen van een samenwerkingsverband tussen de Hanzehogeschool en een hogeschool en/of universiteit uit Duitsland en Denemarken. Dit met de waddenkust als studiegebied en voor studenten aan de Masteropleiding Architectuur van de Hanzehogeschool. Doel van het project is om voor beleidsmakers en het werkveld nieuwe ideeen te genereren voor de invulling van duurzame inrichting en toeristisch gebruik van het waddengebied. Daarnaast is het project bedoeld om studenten kennis te laten maken met een internationaal perspectief en vanuit die invalshoek te kijken naar ontwerpvraagstukken in een kwetsbaargebied als de Wadden.