Informatiecentrum Cranberry’s Terschelling

Staatsbosbeheer bezit een oude Cranberryschuur die in verleden dienst deed als opslag van de op Terschelling geplukte Cranberry’s. Cranberry Terschelling heeft Staatsbosbeheer benaderd met plannen om de schuur om te bouwen tot een informatiecentrum, Cranberrymuseum. Ik ben vervolgens benaderd om hiervoor een plan van aanpak te schrijven en de subsidies veilig te stellen. Resultaat is een publiek-private samenwerking en dat in 2009 het informatiecentrum haar deuren heeft geopend.