Kwartiermaker Wadden Beter Zichtbaar-programma

In 2009 was de tijd aangebroken om een kwaliteitsslag te maken in de manier van werken op de Waddeneilanden. Als kwartiermaker heb ik aan de hand van gesprekken met mensen binnen en buiten de organisatie een advies uitgebracht. In dit advies is omschreven wat er moet gebeuren om de doelen zoals gesteld in het Wadden Beter Zichtbaar-programma te kunnen realiseren. Om deze kwaliteitsslag te maken is ingezet op het principe “Learning on the Job”. Nadat er projecten waren gedefinieerd, zijn we aan de slag gegaan met de uitvoering ervan. Vervolgens heb ik in de rol als coach gestuurd op het halen van de gestelde doelstellingen op vlak van gedrag en communicatie. Naast dat hiermee mooie projecten in het veld zijn gerealiseerd, is volgens de principes van een lerende organisatie de gewenste kwaliteitsslag gerealiseerd.