Advies Uitvoeringsprogramma Integraalplan Holtingerveld.

Provincie Drenthe heeft het initiatief genomen om voor het Holtingerveld een integraalplan te ontwikkelen. Het Integraal Plan bundelt allerlei afzonderlijke initiatieven in een gebiedsgerichte en samenhangende aanpak. Na vaststelling van het plan/visie was de tijd aangebroken om een uitvoeringsprogramma tot stand te brengen. Buro Horatius heeft een advies uitgebracht hoe te komen tot een dergelijk uitvoeringsprogramma.