Advies reorganisatie Projectbureau Staatsbosbeheer

Nadat is het project LIFE-Duinen op de rit had gezet, ben ik gevraagd om een advies uit de brengen voor de reorganisatie van het projectbureau binnen Staatsbosbeheer. In 2009 heb ik, na vele individuele gesprekken binnen en buiten Staatsbosbeheer te hebben gevoerd, advies uitgebracht voor de reorganisatie van het projectbureau voor de regio noord alsmede de aansluiting op landelijke schaal. Na enige stagnatie als gevolg van de bezuinigingen, is in 2013 de draad weer opgepakt en is het plan tot uitvoering gebracht.