Informatievoorziening Nationaal Park Lauwersmeer

Tien jaar lang werd er gepraat over een nieuw bezoekerscentrum voor het Lauwersmeergebied. De bestuurders, ambtenaren, terreinbeherende organisaties en het bedrijfsleven konden het niet eens worden. Vanaf 2010 heb ik in de rol als projectleider en mediator betrokken partijen van het Nationaal Park Lauwersmeer op één lijn gekregen, het plan van aanpak gemaakt en de financiën, vergunningen etc. geregeld. Begin 2013 zijn op vijf verschillende locaties de geplande voorzieningen gerealiseerd.