Verkenning Subsidieaanvraag Interreg IVB North Sea Region Programme

Staatsbosbeheer had in 2009 het initiatief genomen voor de uitvoering van een verkenning of via het Interreg IVB North Sea Region het mogelijk was om een project voor de Wadden op te zetten. Met betrokkenen binnen Staatsbosbeheer heb ik een verkenning uitgevoerd en de mogelijkheden op een rij gezet. Om financiële en politieke redenen is besloten het project geen doorgang te laten vinden.