Nieuwveense Landen Aangenaam Duurzaam

Nieuwveense Landen. In 2009 vroeg de gemeente Meppel mij een proces te trekken met als doel een compleet nieuwe (groene) woonwijk anders en vooral duurzaam in te richten. Mijn rol was uit te zoeken wat een duurzame inrichting betrof en hoe dit te realiseren. Kenmerkend waren mijn vele (groeps)gesprekken met bestuurders, ambtenaren, belangengroepen, specialisten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Zo heb ik uitgezocht waar de kansen, weerstanden etc. lagen. Gaandeweg het proces ontstond er een stip op de horizon en werd duidelijk wat organisatorisch noodzakelijk was om deze stip op de horizon te kunnen realiseren. De resultaten heb ik beschreven in een plan van aanpak, het rapport ‘Nieuwveense Landen; aangenaam duurzaam’. Vervolgens heeft de gemeente op basis van mijn bevindingen haar werkwijze aangepast en is vanaf eind 2009 aan de slag gegaan met de realisatie van de gestelde doelen. Het eindproduct kun je hier downloaden.