Plan van Aanpak voorkomen van erosie van Legakkers

Het laagveengebied wordt gekenmerkt door prachtige petgatengebieden met een rijke natuur en cultuurhistorie. De legakkers staan onder druk. Door erosie verdwijnt een deel van de legakkers  wanneer er  niet wordt ingegrepen. Als ze eenmaal zijn verdwenen, is er geen weg meer terug. Staatsbosbeheer had Buro Horatius gevraagd om met een Plan van Aanpak te komen en daarmee het proces te beschrijven om te komen tot een ‘Uitvoeringsprogramma behoud Legakkers´.