Nieuwbouw Schaapskooi Holtinger Schaapskudde

In het bijzonder mooie gebied rondom de Havelterberg is de in Nederland grootste met riet overdekte schaapskooi gerealiseerd. Dit in combinatie met de realisatie van een Toegangspoort  Oerlandschap Holtingerveld. Eind 2011 heb ik de betrokken bestuurders van input voorzien om te komen tot realisatie van de nieuwe Schaapskooi. Betrokken partijen waren Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Defensie, Provincie Drenthe, Gemeente Westerveld en de toekomstige beheerder Stichting Holtinger Schaapskudde. Na bestuurlijke besluitvorming heb ik het projectmanagement van de planvoorbereiding verzorgd. Na enige stagnatie wegens bezuinigingsperikelen is in september 2013 de nieuwe schaapskooi geopend en in bedrijf genomen.