Dynamisch Kustbeheer Ameland

Sinds 2007 ben ik op Ameland actief voor de terreinbeherende organisaties, Rijkswaterstaat en de gemeente voor de realisatie van (kust)veiligheid in de vorm van dynamisch kustbeheer. Van meerdere projecten heb ik de projectleiding verzorgd inclusief het mobiliseren van draagvlak voor de uit te voeren maatregelen onder de betrokken instanties en de lokale bevolking. Resultaat tot op heden is dat meerdere pilots zijn uitgevoerd, enkele grootschalige projecten zijn gerealiseerd en het draagvlak voor ingrepen op dit vlak is vergroot.