Advies opzetten nieuw LIFE Laagveenherstelprogramma

Door mijn ervaring met project LIFE-Duinen ben ik eind 2012 gevraagd om procesmatig en inhoudelijk mee te denken voor de uitwerking van LIFE-aanvraag gericht op herstel van Laagveen in meerder gebieden van Staatsbosbeheer. Dit in combinatie en in samenwerking met Natuurmonumenten. Het project ´Nieuw Leven in het veen` is door LIFE Nature toegekend waarmee voor laagveengebieden in Nederland de komende jaren een kwaliteitsslag kan worden gemaakt.