Plan van Aanpak projecten Natura2000

De Natura2000 beheerplannen zitten voor meerdere gebieden in een afrondende fase. Welke maatregelen voor verschillende beheerplannen in aanmerking komen en hoe deze maatregelen tot uitvoering te brengen, heeft Buro Horatius in 2013 voor meerdere gebieden een Plan van Aanpak uitgewerkt. Onder andere voor de deelgebieden Elperstroom, Smalbroeken, Taarloose Diep en Roodzanden allen behorend tot het mooie en bijzondere Drentsche Aa gebied. Tevens is op basis van mijn uitwerking de financieringsgelden van derden veiliggesteld en kunnen de komende jaren de maatregelen worden uitgevoerd.