Verantwoording pMJP-subsidie Informatievoorziening Nationaal Park Lauwersmeer

Wegens mijn rol als projectmanager bij de totstandkoming van de Informatievoorziening Nationaal Park Lauwersmeer ben ik door de betrokken partijen in 2013 gevraagd om de eindverantwoording richting de subsidiënten te verzorgen. Op basis van de subsidievereisten is een financieel verslag uitgewerkt die ter goedkeuring aan de accountant Ernst&Young en de subsidieverstrekker is voorgelegd. Eindconclusie is dat de gelden rechtmatig zijn uitgegeven en de gestelde doelen zijn gehaald. Het is nu aan betrokken partijen om de unieke samenwerking op vlak van Voorlichting en Natuurgerichte Educatie in het Lauwersmeergebied voort te zetten en een stap verder te brengen.