Conceptontwikkeling update Informatiecentra Spier

In opdracht van Staatsbosbeheer werd mij gevraagd om een concept uit te werken op basis van een publiek-private samenwerking een nieuwe informatieruimte nabij Spier. Op basis van de belangen van betrokken partijen, het motief van de (potentiële) bezoeker en een ruimtelijke verkenning is een concept uitgewerkt. Daarbij zijn bijbehorende randvoorwaarden en uitgangspunten uiteengezet. Op basis hiervan is Staatsbosbeheer het gesprek aangegaan om te komen tot een publiek-private samenwerking. Dit proces is nog gaande en naar alle verwachting kan binnen niet al te lange tijd een start worden gemaakt met de (ver)bouw van het nieuwe informatiecentrum.