Integraalplan Seinpaalduin Terschelling

In 2012 had Staatsbosbeheer op vlak van de toegankelijkheid van het Duingebied Seinpaalduin ten noorden van West-Terschelling een kwaliteitsslag gemaakt. Daarmee was de bereikbaarheid van dit uniek Duingebied aanzienlijk verbeterd. Er waren echter nog enkele knelpunten waaronder die op vlak van parkeren en overlast voor aanwonenden, die niet of onvoldoende waren opgelost. Ook hadden enkele aanwonenden bezwaar gemaakt tegen reeds uitgevoerde maatregelen. Buro Horatius is door Staatsbosbeheer en Gemeente Terschelling gevraagd om te bemiddelen en samen met betrokkenen overheden en aanwonenden te komen tot een Inrichtingsvisie. Opzet was om de opgaven op vlak van natuur, recreatie alsmede de parkeerproblematiek en overlast op te pakken, daarover met elkaar in gesprek te gaan en tot een gedragen Inrichtingsvisie te komen. Voor de ruimtelijke vertaling is de samenwerking met Eelerwoude opgezocht en ikzelf heb de bemiddeling en het projectmanagement voor mijn rekening genomen. Dit heeft ertoe geleidt dat eind 2013 een pMJP-subsidie is toegekend voor uitvoering van enkele onderdelen van de Inrichtingsvisie en dat alle neuzen dezelfde kant weer opstaan. Anno 2014 is het zaak een deel van de maatregelen in uitvoering te nemen en de resterende opgaven gefinancierd te krijgen.