Advies reorganisatie Nationaal Park Lauwersmeer

Wegens mijn betrokkenheid bij de totstandkoming van de Informatievoorziening Nationaal Park Lauwersmeer en mijn visie op het tot stand brengen van een nieuwe samenwerking in het Nationaal Park Lauwersmeer, ben ik gevraagd om advies uit te brengen voor de ontwikkeling van een nieuw organisatiemodel in het gebied. In maart 2013 is het rapport opgeleverd en bij de laatste vergadering door het Overlegorgaan van het Nationaal Park Lauwersmeer door alle bestuurders in het gebied vastgesteld. Wie en op welke wijze organisatorisch het nieuwe gezicht moet worden van het Nationale Park Lauwersmeer, heb ik vervolgens eind 2013 geconcretiseerd. Dit plan is in januari 2014 door de nieuwe Stuurgroep Lauwersmeer vastgesteld. Komende jaren moet de nieuwe werkwijze zijn beslag krijgen, zich verder ontwikkelen. De verwachting is dat met de nieuwe werkwijze de activiteiten en promotie van het Nationaal Park Lauwersmeer kunnen worden voortgezet inclusief het realiseren van een efficiëntieslag en kostenbesparing.