Advies Almere 2.0

Buro Stad en Land was door een particuliere grondbezitter benaderd om advies uit te brengen voor deelname aan Almere-2.0. Middels een brainstormsessie hebben we met meerdere deskundigen nagedacht op welke wijze deze particulier aan deze nieuwe vorm van Gebiedsontwikkeling kan deelnemen. Op basis van mijn ervaring bij het project Nieuwveense Landen en deze brainstormsessie is advies uitgebracht en heeft Buro Stad en Land de betrokken particulier een stap verder gebracht.