Onderzoek Dynamisch Kustbeheer 2.0

In 2012 heeft Buro Horatius Martinus Spoelstra, student aan de Rijkuniversiteit Groningen / Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, begeleid bij zijn afstudeerscriptie over Dynamisch Kustbeheer. Of Dynamisch Kustbeheer verstandig of verzandig is, zoals in zijn titel is aangegeven, is te lezen in zijn scriptie. De scriptie kunt u hier downloaden. Martinus was met zijn scriptie tevens genomineerd voor de Waddenacademieprijs.

Steunbetuiging Buro Horatius

Bij de begeleiding van projecten en processen komen we verschillende invalshoeken tegen die medebepalend zijn hoe wij met dynamisch kustbeheer omgaan. Maar waar staan we nu met dynamisch kustbeheer? Wat zijn de zienswijzen vanuit de wetenschap en die vanuit de praktijk? Wat kunnen we hieruit herleiden en wat betekent dat voor de toekomst? Wat zijn de dilemma’s waar we met zijn allen mee te maken hebben? Deze vragen houden mij bezig, zo ook Martinus Spoelstra, waar wij elkaar dan ook hebben gevonden. Kern van zijn onderzoek is de vergelijking van theorie met de praktijk. Aan de hand van vele interviews, waar ook de nodige eilanderbewoners bij zijn betrokken, is helder in beeld gebracht hoe in de praktijk tegen dynamisch kustbeheer wordt aangekeken, hoe die wordt beleefd. De aspecten die bij de verschillende actoren een rol spelen zijn door middel van het ”adaptieve capacity wheel” bijzonder mooi inzichtelijk gemaakt. Naast feitelijke zaken zijn hierin ook de ”softe” aspecten als bijvoorbeeld vertrouwen of rechtvaardigheid(sgevoel) meegenomen. Op deze manier is een overall beeld ontstaan wat met betrekking tot dynamisch kustbeheer op Ameland goed gaat, maar ook waar de verbeterpunten liggen. Opvallende conclusie is dat, hoe verder van de praktijk af, hoe positiever men tegenover dynamisch kustbeheer staat. Zo zijn beleidsmedewerkers en bestuurders zeer positief, deskundigen positief, beheerders neutraal en verenigingen en ondernemers negatief. Doeltreffend is in beeld gebracht dat ook de verandering in de manier van denken over en handelen bij dynamisch kustbeheer, een proces is waarin we de eerste stap van de transitie lijken hebben gemaakt. Uit de interviews is gebleken dat een grote meerderheid toe is aan de volgende stap namelijk, het op grotere schaal implementeren van dynamisch kustbeheer! De tijd is dus gekomen om gezamenlijk de volgende stap te maken. Uiteraard gelden daarbij de nodige randvoorwaarden die helder naar voren zijn gekomen. Onder andere is nodig een gebiedsgerichte, integrale benadering met een gezamenlijk platform om elkaar (nog) beter te kunnen vinden. Op deze wijze kan het verschil in zienswijze worden overwonnen tussen de mensen uit de praktijk en die van de theorie. De tijd van ”top-down” benadering is dan ook voorbij en de tijd van ”bottum-up” om met elkaar dynamisch kustbeheer een stap verder te brengen, is aangebroken. Als je dan ook nog met dynamisch kustbeheer, naast veiligheid en de natuur, recreatie erbij weet te betrekken en de (lokale) ondernemers hun voordeel er mee kan laten doen, kan er een dubbelslag worden gemaakt. Zo kan mogelijk het gehele Waddengebied zijn voordeel ermee doen. De scriptie heeft dan ook onze nieuwsgierigheid getrokken of de bevindingen ook voor de overige eilanden, het gehele waddengebied van toepassing is? Het onderzoek heeft ons in ieder geval vele bouwstenen opgeleverd om een begin te maken met dynamisch kustbeheer 2.0.