Kwartiermaker Leefbaarheids en Duurzaamheids Programma Groningen

Naar aanleiding van het advies van Commissie Meijer, hebben 9 gemeenten in de provincie Groningen, Ministerie van Economische zaken, Provincie Groningen en de NAM begin 2014 met elkaar een Regionaal Investeringsprogramma in het leven geroepen. Dit om samen met betrokkenen te werken aan behoud van een veilige en duurzame leefomgeving, gericht op het gebied dat onder invloed staat van de winning van aardgas in de provincie Groningen. De afspraken van de overeenkomst zijn terug te vinden in het document Vertrouwen op Herstel en Herstel van Vertrouwen.

In opdracht van de NAM ben ik vanaf april 2014 ingezet als kwartiermaker om met betrokkenen binnen en buiten de NAM een Leefbaarheids en Duurzaamheids Programma 2014 – 2018 op te zetten. Dit inclusief het uitwerken van de projectorganisatie, een heldere aanmeldingsprocedure (en website), toekenningsprocedure en criteria.

Eind 2014 was de tijd gekomen om mijn taken over te dragen aan enkele medewerkers van de NAM zelf. Inmiddels kunnen initiatieven die een structurele bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leefbaarheid, duurzaamheid en waardering van de regio, bij de NAM worden ingediend. Meer informatie daarover is te vinden op de website van NAMPlatform.nl  

Ook heeft de Dialoogtafel samen met de NAM een loket Leefbaarheid in het leven geroepen waar bewoners uit de gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum terecht kunnen voor een financiële bijdrage van maximaal € 10.000,- voor een plan om hun dorp te verlevendigen. De link naar dit loket kunt u hier vinden.

Overigens steunt de NAM ook buiten de provincie Groningen initiatieven die bijdragen aan de samenleving, daar waar een relatie ligt met de activiteiten van de NAM. Meer informatie daarover is te vinden op de website van de NAM.nl.