Informatie Nationaal Park Lauwersmeer

Na in 2013 een meerjarenprogramma voor Voorlichting & Educatie voor het Nationaal Park Lauwersmeer te hebben uitgewerkt, heeft Buro Horatius van Stichting Informatievoorziening Nationaal Park Lauwersmeer de opdracht gekregen voor de evaluatie van de doelstellingen van 2014 en het uitwerken van een jaarplan voor 2015. Na behandeling van dit plan door de Stuurgroep Lauwersmeer, is het de bedoeling dat ook voor 2015 de Stichting haar taken op het vlak van Voorlichting & Educatie voor het Nationaal Park Lauwersmeer uitvoert en haar ambitie verder vorm geeft.

Los van de stichting, maar zeker ook noemenswaardig is dat voor het Lauwersmeergebied door Marketing Groningen een overkoepelende website in het leven is geroepen. Op deze website is alle recreatieve informatie over het Lauwersmeergebied op een helder wijze uiteengezet. De website specifiek over het Nationaal Park Lauwersmeer, is ook nog altijd beschikbaar via Nationaal Park Lauwermeer. De activiteiten van de Stichting staan op deze website vermeld.

Aanverwante berichten van Buro Horatius over Nationaal Park Lauwersmeer zijn:

Advies reorganisatie Nationaal Park Lauwersmeer 

Verantwoording pMJP-subsidie Informatievoorziening Nationaal Park Lauwersmeer

Subsidieaanvraag Postcodeloterij upgrade Informatievoorziening Lauwersmeer

Realisatie Informatievoorziening Nationaal Park Lauwersmeer