De Greidhoeke: op weg naar het weidevogellandschap van de 21e eeuw

Na een half jaar hard werken is op 25 april 2015 de Natuurvisie De Greidhoeke opgeleverd. De Natuurvisie is gepresenteerd bij een ledenbijeenkomst van de DC van Fryslân. Daarbij werd een exemplaar overhandigd aan de burgemeester van de gemeente Littensradiel. In de visie staat verwoord wat Natuurmonumenten de komende 18 jaar wil bereiken in en rond de natuurgebieden Skrok, Skrins en Lionserpolder. Samen met de omgeving is toegewerkt naar een visie waarin de diverse wensen, belangen en mogelijkheden zijn geland en uitgewerkt naar streefbeelden, doelen en maatregelen. 

Het volledige rapport is hier te downloaden: Natuurvisie De Greidhoeke

Overhandiging Natuurvisie aan  burgemeester Littenseradiel