Fietspaden op de Waddeneilanden

Op de Waddeneilanden ligt meer dan 350 km aan fietspaden. Het economisch belang van recreatie en toerisme op de Waddeneilanden is groot en fietspaden spelen een belangrijke rol in het toeristisch recreatief product. Het op orde krijgen en in stand houden van een goede infrastructuur is een uitdaging voor alle eilanden. In een gezamenlijk proces om te komen tot toekomstbestendige fietspaden op alle eilanden stelt SpringPartner een onderlegger op. Hiermee ontstaat een helder beeld van de aspecten die van belang zijn bij het maken van keuzes rond aanleg en onderhoud van fietspaden. Waar voorheen in het keuzeproces vooral de focus lag op het beschikbare aanlegbudget, spelen heden ten dage ook onderhoudsaspecten, duurzaamheid en gebruik en comfort voor de doelgroepen een rol.