Work in Progress: Fietspaden op de Waddeneilanden

Op de Waddeneilanden ligt meer dan 350 km fietspad. Het economisch belang van recreatie en toerisme op de Waddeneilanden is groot en fietspaden spelen een belangrijke rol in het toeristisch recreatieve product. Het op orde krijgen en in stand houden van een goede infrastructuur is een uitdaging voor alle eilanden. In een gezamenlijk proces om te komen tot toekomstbestendige fietspaden op alle eilanden stellen wij SpringPartner een onderlegger op. Hiermee ontstaat een helder beeld van de aspecten die van belang zijn bij het maken van keuzes rond aanleg en onderhoud van fietspaden. Waar voorheen in het keuzeproces vooral de focus lag bij het beschikbaar aanlegbudget, spelen heden ten dage ook onderhoudsaspecten, duurzaamheid en gebruik en comfort voor de doelgroepen een rol.
 De verwachting is dat in april 2016 het document gereed is, vanaf dan ook te downloaden is.