Artikelen door buro-horatius.nl

Projectmanagement LIFE Duinen

In de periode vanaf 2008 tot en met 2012 ben ik bij Staatsbosbeheer aangesteld als trekker van een LIFE Duinen programma. Het doel van het programma was het verbeteren van de dynamiek in de duinen en daarmee grotere biodiversiteit terug te winnen. Het programma bestond uit 30 deelprojecten verspreid over meerdere locaties langs de Nederlandse […]

Verkenning aanpassen waterhuishouding Collendoornerveen

Voor de waterbeheersingseenheid Collendoornerveen heeft Buro Horatius de mogelijkheden voor het omleggen van de waterhuishouding in beeld gebracht. Dit mede aan de hand van een draagvlakonderzoek waarbij meer dan 60 “keukentafelgesprekken” een onderdeel vormden van de verkenning. Uitkomst is verwerkt in een kansenkaart waarmee het Waterschap Velt & Vecht met de verdere planvorming aan de […]

Plan van Aanpak Architectuur, Wadden & Dijken

In opdracht van de Hanzehogeschool Groningen heeft Buro Horatius de opdracht uitgevoerd voor het tot stand brengen van een samenwerkingsverband tussen de Hanzehogeschool en een hogeschool en/of universiteit uit Duitsland en Denemarken. Dit met de waddenkust als studiegebied en voor studenten aan de Masteropleiding Architectuur van de Hanzehogeschool. Doel van het project is om voor beleidsmakers en […]

Referentieprojecten Tauw periode 2006-2008

Onderstaande is een greep uit die projecten waarvan ik tijdens mijn loopbaan bij Tauw het projectmanagement voor mijn rekening heb genomen. Initiatie van een samenwerkingsverband tussen de Hanze Hogeschool Groningen, het bedrijfsleven en diverse overheden. Dit met als resultaat het initiatief Waterrijk Drenthe waarmee gezamenlijk aan ruimtelijke vraagstukken met de thema’s wonen, werken, water, recreatie […]

Referentieprojecten ARCADIS periode 2000-2006

Onderstaande is een greep uit die projecten waarvan ik tijdens mijn loopbaan bij ARCADIS het projectmanagement voor mijn rekening heb genomen. Waterschap Hunze en Aa’s; op detacheringsbasis als planvormer/projectleider bij het Projectbureau Oevers en Kaden gewerkt aan het opzetten en uitvoeren van het Herstelprogramma Oevers en Kaden. Mijn taak was het coördineren van meerdere integrale kadeverbeteringswerken. […]

Referentieprojecten Oranjewoud periode 1995-2000

Onderstaande is een greep uit die projecten waarvan ik tijdens mijn loopbaan bij Oranjewoud de projectleiding, voorbereiding alsmede de begeleiding van de uitvoering voor mijn rekening heb genomen. Verbindingszone De Bouwe Pet; in opdracht van de landinrichtingscommissie zijn tussen De Groote Wielen en Sippenvennen de drie kilometer lange waterloop en aangrenzende terreinen omgevormd tot een verbindingszone. Hiermee […]