Artikelen door jacob

Fietspaden op de Waddeneilanden

Op de Waddeneilanden ligt meer dan 350 km aan fietspaden. Het economisch belang van recreatie en toerisme op de Waddeneilanden is groot en fietspaden spelen een belangrijke rol in het toeristisch recreatief product. Het op orde krijgen en in stand houden van een goede infrastructuur is een uitdaging voor alle eilanden. In een gezamenlijk proces […]

De Greidhoeke: op weg naar het weidevogellandschap van de 21e eeuw

Na een half jaar hard werken is op 25 april 2015 de Natuurvisie De Greidhoeke opgeleverd. De Natuurvisie is gepresenteerd bij een ledenbijeenkomst van de DC van Fryslân. Daarbij werd een exemplaar overhandigd aan de burgemeester van de gemeente Littensradiel. In de visie staat verwoord wat Natuurmonumenten de komende 18 jaar wil bereiken in en rond de natuurgebieden […]

Informatie Nationaal Park Lauwersmeer

Buro Horatius heeft van Stichting Informatievoorziening Nationaal Park Lauwersmeer de opdracht gekregen de doelstellingen van 2014 te evalueren en een jaarplan voor 2015 uit te werken. Deze opdracht kwam in aansluiting op het uitwerken van een meerjarenprogramma voor Voorlichting & Educatie voor het Nationaal Park Lauwersmeer in 2013. Na behandeling van het jaarplan door de […]

Op zoek naar het Weidevogellandschap van de 21e eeuw

Eind september ben ik in opdracht van Natuurmonumenten gestart met de uitwerking van een nieuwe Natuurvisie voor de gebieden Skrok, Skrins en Lionspolder in de Greidhoeke. Deze opdracht wordt uitgevoerd binnen het samenwerkingsverband SpringPartner met als overige teamleden Hanneke Schmeink, Erik Overdiep en Nico Minnema. Natuurvisie Natuurmonumenten maakt om de 18 jaar een visie voor een gebied. […]

Natuurvisie Westerbroek, nu te downloaden

Onder begeleiding van Buro Horatius is in samenspraak met inwoners van Westerbroek en betrokkenen van Natuurmonumenten een toekomstvisie voor het Groningse natuurgebied Westerbroek tot stand gekomen. Onlangs heeft Natuurmonumenten de visie vastgesteld. Dankzij de inbreng van velen is het een visie geworden die zijn wortels heeft in de streek. Beschreven is welke ontwikkeling Natuurmonumenten tot […]

Kwartiermaker Leefbaarheids en Duurzaamheids Programma Groningen

Naar aanleiding van het advies van Commissie Meijer, hebben 9 gemeenten in de provincie Groningen, Ministerie van Economische zaken, Provincie Groningen en de NAM begin 2014 met elkaar een Regionaal Investeringsprogramma in het leven geroepen. Dit om samen met betrokkenen te werken aan behoud van een veilige en duurzame leefomgeving, gericht op het gebied dat […]

No Cure No Pay Conflictbemiddeling

Proces vastgelopen? Kom je met de andere partij er niet (meer) uit? Buro Horatius heeft hiervoor de oplossing: conflictbemiddeling, mediation op basis van No Cure No Pay. Vanaf heden kan Buro Horatius bij gebiedsontwikkeling op basis van No Cure No Pay worden ingezet om jouw initiatief/project weer uit het slop te trekken en/of de impasse te doorbreken. […]

Advies reorganisatie Nationaal Park Lauwersmeer

Wegens mijn betrokkenheid bij de totstandkoming van de Informatievoorziening Nationaal Park Lauwersmeer en mijn visie op het tot stand brengen van een nieuwe samenwerking in het Nationaal Park Lauwersmeer, ben ik gevraagd om advies uit te brengen voor de ontwikkeling van een nieuw organisatiemodel in het gebied. In maart 2013 is het rapport opgeleverd en bij de […]

Verantwoording pMJP-subsidie Informatievoorziening Nationaal Park Lauwersmeer

Wegens mijn rol als projectmanager bij de totstandkoming van de Informatievoorziening Nationaal Park Lauwersmeer ben ik door de betrokken partijen in 2013 gevraagd om de eindverantwoording richting de subsidiënten te verzorgen. Op basis van de subsidievereisten is een financieel verslag uitgewerkt die ter goedkeuring aan de accountant Ernst&Young en de subsidieverstrekker is voorgelegd. Eindconclusie is dat […]