Artikelen door jacob

Work in Progress: Fietspaden op de Waddeneilanden

Op de Waddeneilanden ligt meer dan 350 km fietspad. Het economisch belang van recreatie en toerisme op de Waddeneilanden is groot en fietspaden spelen een belangrijke rol in het toeristisch recreatieve product. Het op orde krijgen en in stand houden van een goede infrastructuur is een uitdaging voor alle eilanden. In een gezamenlijk proces om […]

De Greidhoeke: op weg naar het weidevogellandschap van de 21e eeuw

Na een halfjaar hard werken is het zover. 25 april jl. hebben we de Natuurvisie De Greidhoeke opgeleverd, gepresenteerd bij een ledenbijeenkomst van de DC van Fryslân waarbij een exemplaar is overhandigd aan de burgemeester van gemeente Littensradiel. In de visie staat verwoord wat Natuurmonumenten de komende 18 jaar wil bereiken in en rond de natuurgebieden Skrok, Skrins […]

Informatie Nationaal Park Lauwersmeer

Na in 2013 een meerjarenprogramma voor Voorlichting & Educatie voor het Nationaal Park Lauwersmeer te hebben uitgewerkt, heeft Buro Horatius van Stichting Informatievoorziening Nationaal Park Lauwersmeer de opdracht gekregen voor de evaluatie van de doelstellingen van 2014 en het uitwerken van een jaarplan voor 2015. Na behandeling van dit plan door de Stuurgroep Lauwersmeer, is het […]

Op zoek naar het Weidevogellandschap van de 21e eeuw

Eind september zijn we in opdracht van Natuurmonumenten gestart met de uitwerking van een nieuwe Natuurvisie voor de gebieden Skrok, Skrins en Lionspolder in de Greidhoeke. Deze opdracht wordt opgepakt vanuit het samenwerkingsverband SpringPartner met de teamleden Hanneke Schmeink, Erik Overdiep en Nico Minnema. Natuurvisie Natuurmonumenten maakt om de 18 jaar een (natuur)visie voor een gebied. […]

Natuurvisie Westerbroek, nu te downloaden

Onder begeleiding van Buro Horatius is, in samenspraak met de inwoners van Westerbroek en met betrokkenen van Natuurmonumenten, een toekomstvisie voor het Groningse natuurgebied Westerbroek tot stand gekomen. Onlangs is door Natuurmonumenten de visie vastgesteld. Dankzij de inbreng van velen, is het een visie geworden die zijn wortels heeft in de streek. Beschreven is welke […]

Kwartiermaker Leefbaarheids en Duurzaamheids Programma Groningen

Naar aanleiding van het advies van Commissie Meijer, hebben 9 gemeenten in de provincie Groningen, Ministerie van Economische zaken, Provincie Groningen en de NAM begin 2014 met elkaar een Regionaal Investeringsprogramma in het leven geroepen. Dit om samen met betrokkenen te werken aan behoud van een veilige en duurzame leefomgeving, gericht op het gebied dat […]

No Cure No Pay Conflictbemiddeling

Proces vastgelopen? Kom je met de andere partij er niet (meer) uit? Buro Horatius heeft hiervoor de oplossing: conflictbemiddeling, mediation op basis van No Cure No Pay. Vanaf heden kan Buro Horatius bij gebiedsontwikkeling op basis van No Cure No Pay worden ingezet om jouw initiatief/project weer uit het slop te trekken en/of de impasse te doorbreken. […]

Advies reorganisatie Nationaal Park Lauwersmeer

Wegens mijn betrokkenheid bij de totstandkoming van de Informatievoorziening Nationaal Park Lauwersmeer en mijn visie op het tot stand brengen van een nieuwe samenwerking in het Nationaal Park Lauwersmeer, ben ik gevraagd om advies uit te brengen voor de ontwikkeling van een nieuw organisatiemodel in het gebied. In maart 2013 is het rapport opgeleverd en bij de […]