Artikelen door jacob

Kwartiermaker Wadden Beter Zichtbaar-programma

In 2009 was de tijd aangebroken om een kwaliteitsslag te maken in de manier van werken op de Waddeneilanden. Als kwartiermaker heb ik aan de hand van gesprekken met mensen binnen en buiten de organisatie een advies uitgebracht. In dit advies is omschreven wat er moet gebeuren om de doelen zoals gesteld in het Wadden […]

Informatiecentrum Cranberry’s Terschelling

Staatsbosbeheer bezit een oude Cranberryschuur die in verleden dienst deed als opslag van de op Terschelling geplukte Cranberry’s. Cranberry Terschelling heeft Staatsbosbeheer benaderd met plannen om de schuur om te bouwen tot een informatiecentrum, Cranberrymuseum. Ik ben vervolgens benaderd om hiervoor een plan van aanpak te schrijven en de subsidies veilig te stellen. Resultaat is […]

Anti-verdrogingsmaatregelen op Midden Terschelling

Wetterskip Fryslân, gemeente Terschelling en Staatsbosbeheer hebben de handen ineengeslagen en Buro Horatius ingezet voor het binnen halen van de pMJP-subsidie voor de realisatie van de anti-verdrogingsmaatregelen op Midden-Terschelling. Na toekenning van de subsidie heb ik het Projectmanagement voor mijn rekening genomen. Het zoveel mogelijk herstellen van de oorspronkelijke waterstanden in de duinen in het […]

Nieuwveense Landen Aangenaam Duurzaam

Nieuwveense Landen. In 2009 vroeg de gemeente Meppel mij een proces te trekken met als doel een compleet nieuwe (groene) woonwijk anders en vooral duurzaam in te richten. Mijn rol was uit te zoeken wat een duurzame inrichting betrof en hoe dit te realiseren. Kenmerkend waren mijn vele (groeps)gesprekken met bestuurders, ambtenaren, belangengroepen, specialisten en […]

Brainstormsessie ‘Boatsje’ voor het Friese Merenproject.

Het projectbureau Friese Meren van de Provincie Frylân stelde zichzelf de vraag welke mogelijkheden er zijn om een slag te slaan op vlak van duurzaamheid. Samen met de partners van SpringPartner hebben we een brainstormsessie georganiseerd waarbij de mogelijkheden in beeld zijn gebracht. De uitkomst van deze Brainstormsessie hebben wij uitgewerkt in de Schijf van […]

Advies reorganisatie Projectbureau Staatsbosbeheer

Nadat is het project LIFE-Duinen op de rit had gezet, ben ik gevraagd om een advies uit de brengen voor de reorganisatie van het projectbureau binnen Staatsbosbeheer. In 2009 heb ik, na vele individuele gesprekken binnen en buiten Staatsbosbeheer te hebben gevoerd, advies uitgebracht voor de reorganisatie van het projectbureau voor de regio noord alsmede de […]