De Greidhoeke: op weg naar het weidevogellandschap van de 21e eeuw

Na een half jaar hard werken is op 25 april 2015 de Natuurvisie…

Informatie Nationaal Park Lauwersmeer

Buro Horatius heeft van Stichting Informatievoorziening Nationaal…

Advies reorganisatie Nationaal Park Lauwersmeer

Wegens mijn betrokkenheid bij de totstandkoming van de Informatievoorziening…

Verantwoording pMJP-subsidie Informatievoorziening Nationaal Park Lauwersmeer

Wegens mijn rol als projectmanager bij de totstandkoming van…

Plan van Aanpak projecten Natura2000

De Natura2000 beheerplannen zitten voor meerdere gebieden in…

Subsidieaanvraag Postcodeloterij upgrade Informatievoorziening Lauwersmeer

In opdracht van Stichting Informatievoorziening Nationaal Park…

Conceptontwikkeling update Informatiecentra Spier

In opdracht van Staatsbosbeheer werd mij gevraagd om een concept…

Advies Almere 2.0

Buro Stad en Land was door een particuliere grondbezitter benaderd…

Duinherstel Ameland

In verband met de uitvoering van mitigerende maatregelen voor…