Onderzoek Dynamisch Kustbeheer 2.0

In 2012 heeft Buro Horatius Martinus Spoelstra, student aan de…

Advies opzetten nieuw LIFE Laagveenherstelprogramma

Door mijn ervaring met project LIFE-Duinen ben ik eind 2012…

Verkenning aanpassen waterhuishouding Collendoornerveen

Voor de waterbeheersingseenheid Collendoornerveen heeft Buro…

Verkenning Integrale Aanpak Broekdijkje te Ommen

Ten Noord-Oosten van Ommen kwamen in relatief korte tijd verschillende…

Plan van Aanpak voorkomen van erosie van Legakkers

Het laagveengebied wordt gekenmerkt door prachtige petgatengebieden…

Gastles Procesmanagement en Interactieve Planvorming

Via mijn netwerk kwam ik in contact met Van Hall Larenstein en…

Verkenning Subsidieaanvraag Interreg IVB North Sea Region Programme

Staatsbosbeheer had in 2009 het initiatief genomen voor de uitvoering…

Advies Uitvoeringsprogramma Integraalplan Holtingerveld.

Provincie Drenthe heeft het initiatief genomen om voor het Holtingerveld…

Kwartiermaker Wadden Beter Zichtbaar-programma

In 2009 was de tijd aangebroken om een kwaliteitsslag te maken…