Informatiecentrum Cranberry's Terschelling

Staatsbosbeheer bezit een oude Cranberryschuur die in verleden…

Anti-verdrogingsmaatregelen op Midden Terschelling

Wetterskip Fryslân, gemeente Terschelling en Staatsbosbeheer…

Nieuwveense Landen Aangenaam Duurzaam

Nieuwveense Landen. In 2009 vroeg de gemeente Meppel mij een…

Brainstormsessie ‘Boatsje’ voor het Friese Merenproject.

Het projectbureau Friese Meren van de Provincie Frylân stelde…

Advies reorganisatie Projectbureau Staatsbosbeheer

Nadat is het project LIFE-Duinen op de rit had gezet, ben ik…

Plan van Aanpak Architectuur, Wadden & Dijken

In opdracht van de Hanzehogeschool Groningen heeft Buro Horatius…