De Drentse Zaak & Buro Horatius

Sinds de zomer van 2016 ben ik geregeld te vinden in het gebouw…

De Greidhoeke: op weg naar het weidevogellandschap van de 21e eeuw

Na een halfjaar hard werken is het zover. 25 april jl. hebben…

Op zoek naar het Weidevogellandschap van de 21e eeuw

Eind september zijn we in opdracht van Natuurmonumenten gestart…

Natuurvisie Westerbroek, nu te downloaden

Onder begeleiding van Buro Horatius is, in samenspraak met de…

Kwartiermaker Leefbaarheids en Duurzaamheids Programma Groningen

Naar aanleiding van het advies van Commissie Meijer, hebben 9…

No Cure No Pay Conflictbemiddeling

Proces vastgelopen? Kom je met de andere partij er niet (meer)…

Dynamisch Kustbeheer Ameland

Sinds 2007 ben ik op Ameland actief voor de terreinbeherende…

Duinherstel Ameland

In verband met de uitvoering van mitigerende maatregelen voor…

Verkenning aanpassen waterhuishouding Collendoornerveen

Voor de waterbeheersingseenheid Collendoornerveen heeft Buro…