De Greidhoeke: op weg naar het weidevogellandschap van de 21e eeuw

Na een half jaar hard werken is op 25 april 2015 de Natuurvisie…

Op zoek naar het Weidevogellandschap van de 21e eeuw

Eind september ben ik in opdracht van Natuurmonumenten gestart…

Natuurvisie Westerbroek, nu te downloaden

Onder begeleiding van Buro Horatius is in samenspraak met inwoners…

Kwartiermaker Leefbaarheids en Duurzaamheids Programma Groningen

Naar aanleiding van het advies van Commissie Meijer, hebben 9…

No Cure No Pay Conflictbemiddeling

Proces vastgelopen? Kom je met de andere partij er niet (meer)…

Dynamisch Kustbeheer Ameland

Sinds 2007 ben ik op Ameland actief voor de terreinbeherende…

Duinherstel Ameland

In verband met de uitvoering van mitigerende maatregelen voor…

Verkenning aanpassen waterhuishouding Collendoornerveen

Voor de waterbeheersingseenheid Collendoornerveen heeft Buro…

Verkenning Integrale Aanpak Broekdijkje te Ommen

Ten Noord-Oosten van Ommen kwamen in relatief korte tijd verschillende…