Fietspaden op de Waddeneilanden

Op de Waddeneilanden ligt meer dan 350 km aan fietspaden. Het…

De Greidhoeke: op weg naar het weidevogellandschap van de 21e eeuw

Na een half jaar hard werken is op 25 april 2015 de Natuurvisie…

Informatie Nationaal Park Lauwersmeer

Buro Horatius heeft van Stichting Informatievoorziening Nationaal…

Op zoek naar het Weidevogellandschap van de 21e eeuw

Eind september ben ik in opdracht van Natuurmonumenten gestart…

Natuurvisie Westerbroek, nu te downloaden

Onder begeleiding van Buro Horatius is in samenspraak met inwoners…

Kwartiermaker Leefbaarheids en Duurzaamheids Programma Groningen

Naar aanleiding van het advies van Commissie Meijer, hebben 9…

Dynamisch Kustbeheer Ameland

Sinds 2007 ben ik op Ameland actief voor de terreinbeherende…

Projectmanagement LIFE Duinen

In de periode vanaf 2008 tot en met 2012 ben ik bij Staatsbosbeheer…

Integraalplan Seinpaalduin Terschelling

In 2012 had Staatsbosbeheer op vlak van de toegankelijkheid van…