Berichten

Verantwoording pMJP-subsidie Informatievoorziening Nationaal Park Lauwersmeer

Wegens mijn rol als projectmanager bij de totstandkoming van…

Conceptontwikkeling update Informatiecentra Spier

In opdracht van Staatsbosbeheer werd mij gevraagd om een concept…

Informatiecentrum Cranberry's Terschelling

Staatsbosbeheer bezit een oude Cranberryschuur die in verleden…