Berichten

Advies reorganisatie Nationaal Park Lauwersmeer

Wegens mijn betrokkenheid bij de totstandkoming van de Informatievoorziening…

Plan van Aanpak projecten Natura2000

De Natura2000 beheerplannen zitten voor meerdere gebieden in…

Plan van Aanpak voorkomen van erosie van Legakkers

Het laagveengebied wordt gekenmerkt door prachtige petgatengebieden…