Berichten

Informatie Nationaal Park Lauwersmeer

Na in 2013 een meerjarenprogramma voor Voorlichting & Educatie…

Op zoek naar het Weidevogellandschap van de 21e eeuw

Eind september zijn we in opdracht van Natuurmonumenten gestart…

Natuurvisie Westerbroek, nu te downloaden

Onder begeleiding van Buro Horatius is, in samenspraak met de…

Kwartiermaker Leefbaarheids en Duurzaamheids Programma Groningen

Naar aanleiding van het advies van Commissie Meijer, hebben 9…

Dynamisch Kustbeheer Ameland

Sinds 2007 ben ik op Ameland actief voor de terreinbeherende…

Projectmanagement LIFE Duinen

In de periode vanaf 2008 tot en met 2012 ben ik bij Staatsbosbeheer…

Integraalplan Seinpaalduin Terschelling

In 2012 had Staatsbosbeheer op vlak van de toegankelijkheid van…

Nieuwbouw Schaapskooi Holtinger Schaapskudde

In het bijzonder mooie gebied rondom de Havelterberg is de in…

Duinherstel Ameland

In verband met de uitvoering van mitigerende maatregelen voor…