Berichten

Projectmanagement LIFE Duinen

In de periode vanaf 2008 tot en met 2012 ben ik bij Staatsbosbeheer…

Plan van Aanpak projecten Natura2000

De Natura2000 beheerplannen zitten voor meerdere gebieden in…

Conceptontwikkeling update Informatiecentra Spier

In opdracht van Staatsbosbeheer werd mij gevraagd om een concept…

Plan van Aanpak voorkomen van erosie van Legakkers

Het laagveengebied wordt gekenmerkt door prachtige petgatengebieden…

Verkenning Subsidieaanvraag Interreg IVB North Sea Region Programme

Staatsbosbeheer had in 2009 het initiatief genomen voor de uitvoering…

Advies reorganisatie Projectbureau Staatsbosbeheer

Nadat is het project LIFE-Duinen op de rit had gezet, ben ik…