Berichten

Fietspaden op de Waddeneilanden

Op de Waddeneilanden ligt meer dan 350 km aan fietspaden. Het…

Duinherstel Ameland

In verband met de uitvoering van mitigerende maatregelen voor…

Kwartiermaker Wadden Beter Zichtbaar-programma

In 2009 was de tijd aangebroken om een kwaliteitsslag te maken…

Plan van Aanpak Architectuur, Wadden & Dijken

In opdracht van de Hanzehogeschool Groningen heeft Buro Horatius…