Berichten

Work in Progress: Fietspaden op de Waddeneilanden

Op de Waddeneilanden ligt meer dan 350 km fietspad. Het economisch…

Duinherstel Ameland

In verband met de uitvoering van mitigerende maatregelen voor…

Kwartiermaker Wadden Beter Zichtbaar-programma

In 2009 was de tijd aangebroken om een kwaliteitsslag te maken…

Plan van Aanpak Architectuur, Wadden & Dijken

In opdracht van de Hanzehogeschool Groningen heeft Buro Horatius…