Privacyverklaring

Buro Horatius heeft deze privacyverklaring opgesteld omdat wij uw privacy belangrijk vinden. Wij zorgen ervoor dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Over Buro Horatius
Wij zijn een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.
Hieronder vindt u onze gegevens:

Bezoekadres Beilerstraat 24, 9401 PL, Assen
Website www.buro-horatius.nl
E-mail info@buro-horatius.nl
Telefoonnumer 06-53393472
KvK-nummer 01123848

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres bij bezoek aan onze website, betalingsgegevens en mogelijke persoonsgegevens uit de opdracht die u aan ons verstrekt.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Als wij persoonsgegevens verwerken, dan is dat voor een reden. Wij verwerken gegevens op basis van één van de volgende gronden:
• het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
• wij hebben toestemming van u gekregen om de gegevens te verwerken;
• wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens;
• u heeft de persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.

Voor welk doel verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens niet zomaar, maar doen dat met één van de volgende doelen:
• het sluiten van een overeenkomst met u, inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject en kennismaking;
• het uitvoeren van onze dienstverlening;
• het opnemen en onderhouden van contact met u (relatiebeheer);
• het versturen van een nieuwsbrief, mits u zich daarvoor heeft aangemeld;
• het analyseren van het gebruik van de website.

Bewaartermijn
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is voor onze dienstverlening. Wanneer onze dienstverlening is afgerond, bewaren wij de gegevens maximaal 84 maanden (7 jaar). Dit doen wij vanwege de aard van de dienstverlening. Het kan namelijk zo zijn dat u uw dossier nog nodig heeft en bij ons opvraagt of omdat een dossier alsnog vervolgactie nodig heeft. Wat betreft factuurgegevens houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiligingsmaatregelen
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Uw verbinding met onze website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die u met ons deelt via onze website niet inzien. Wij houden onze website en onze systemen up-to-date en controleren regelmatig op onregelmatigheden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens slechts met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met de door ons ingeschakelde partijen (denk bijvoorbeeld aan een hostingpartij en accountant) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social Media (Twitter en LinkedIn)
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de aanbieders zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Twitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Uw rechten
Als u een relatie heeft met ons bedrijf, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan u zelf of aan een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan. U kunt uw rechten uitoefenen door per e-mail contact met ons op te nemen. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. Wij hebben de mogelijkheid om een kopie van uw identiteitsbewijs op te vragen om te kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van uw identiteitsbewijs kunt u uw pasfoto, machine readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken. Hiervoor kunt u de KopieID app gebruiken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Klachten
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons weten en wij zullen ons best doen om er samen met u uit te komen. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit kunt u lezen hoe u dit kunt doen.

Wijzigingen
Wij hebben het recht om deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Om die reden adviseren wij de privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij grote wijzigingen zullen we u informeren via onze website.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 juni 2018