De Drentse Zaak & Buro Horatius

Sinds de zomer van 2016 ben ik geregeld te vinden in het gebouw…

Work in Progress: Fietspaden op de Waddeneilanden

Op de Waddeneilanden ligt meer dan 350 km fietspad. Het economisch…

De Greidhoeke: op weg naar het weidevogellandschap van de 21e eeuw

Na een halfjaar hard werken is het zover. 25 april jl. hebben…

Informatie Nationaal Park Lauwersmeer

Na in 2013 een meerjarenprogramma voor Voorlichting & Educatie…

Op zoek naar het Weidevogellandschap van de 21e eeuw

Eind september zijn we in opdracht van Natuurmonumenten gestart…

Natuurvisie Westerbroek, nu te downloaden

Onder begeleiding van Buro Horatius is, in samenspraak met de…

Kwartiermaker Leefbaarheids en Duurzaamheids Programma Groningen

Naar aanleiding van het advies van Commissie Meijer, hebben 9…

No Cure No Pay Conflictbemiddeling

Proces vastgelopen? Kom je met de andere partij er niet (meer)…

Advies reorganisatie Nationaal Park Lauwersmeer

Wegens mijn betrokkenheid bij de totstandkoming van de Informatievoorziening…