Dynamisch Kustbeheer Ameland

Sinds 2007 ben ik op Ameland actief voor de terreinbeherende…

Projectmanagement LIFE Duinen

In de periode vanaf 2008 tot en met 2012 ben ik bij Staatsbosbeheer…

Integraalplan Seinpaalduin Terschelling

In 2012 had Staatsbosbeheer op vlak van de toegankelijkheid van…

Nieuwbouw Schaapskooi Holtinger Schaapskudde

In het bijzonder mooie gebied rondom de Havelterberg is de in…

Plan van Aanpak projecten Natura2000

De Natura2000 beheerplannen zitten voor meerdere gebieden in…

Subsidieaanvraag Postcodeloterij upgrade Informatievoorziening Lauwersmeer

In opdracht van Stichting Informatievoorziening Nationaal Park…

Conceptontwikkeling update Informatiecentra Spier

In opdracht van Staatsbosbeheer werd mij gevraagd om een concept…

Informatievoorziening Nationaal Park Lauwersmeer

Tien jaar lang werd er gepraat over een nieuw bezoekerscentrum…

Advies Almere 2.0

Buro Stad en Land was door een particuliere grondbezitter benaderd…