Advies Almere 2.0

Buro Stad en Land was door een particuliere grondbezitter benaderd…

Duinherstel Ameland

In verband met de uitvoering van mitigerende maatregelen voor…

Download: Scriptie Dynamisch Kustbeheer

Te downloaden product: Dynamisch Kustbeheer, verstandig of verzandig Behorend…

Onderzoek Dynamisch Kustbeheer 2.0

In 2012 heeft Buro Horatius Martinus Spoelstra, student aan de…

Advies opzetten nieuw LIFE Laagveenherstelprogramma

Door mijn ervaring met project LIFE-Duinen ben ik eind 2012…

Download: Tien tips voor slimme sturing

Te downloaden product: Tien tips voor slimme sturing Behorend…

Verkenning aanpassen waterhuishouding Collendoornerveen

Voor de waterbeheersingseenheid Collendoornerveen heeft Buro…

Verkenning Integrale Aanpak Broekdijkje te Ommen

Ten Noord-Oosten van Ommen kwamen in relatief korte tijd verschillende…

Plan van Aanpak voorkomen van erosie van Legakkers

Het laagveengebied wordt gekenmerkt door prachtige petgatengebieden…