Verkenning Subsidieaanvraag Interreg IVB North Sea Region Programme

Staatsbosbeheer had in 2009 het initiatief genomen voor de uitvoering…

Advies Uitvoeringsprogramma Integraalplan Holtingerveld.

Provincie Drenthe heeft het initiatief genomen om voor het Holtingerveld…

Kwartiermaker Wadden Beter Zichtbaar-programma

In 2009 was de tijd aangebroken om een kwaliteitsslag te maken…

Informatiecentrum Cranberry's Terschelling

Staatsbosbeheer bezit een oude Cranberryschuur die in verleden…

Anti-verdrogingsmaatregelen op Midden Terschelling

Wetterskip Fryslân, gemeente Terschelling en Staatsbosbeheer…

Download: Rapport Nieuwveense Landen Aangenaam Duurzaam

Te downloaden product: Rapport Nieuwveense Landen Aangenaam…

Download: De Schijf van Vijf voor Duurzaamheid

Te downloaden product: boatsje_schijf_van_5-high Behorend…

Nieuwveense Landen Aangenaam Duurzaam

Nieuwveense Landen. In 2009 vroeg de gemeente Meppel mij een…

Brainstormsessie ‘Boatsje’ voor het Friese Merenproject.

Het projectbureau Friese Meren van de Provincie Frylân stelde…